VITALIS domov pre dôchodcov
VITALIS domov pre dôchodcov

Vitalis domov pre dôchodcov. Vitalis domov pre seniorov.

Myslíte si, že bratislavskí dôchodcovia majú plnohodnotné podmienky pre život? Ak áno skúste sa pozrieť na život v starobe ich optikou.

Seniori si zaslúžia plnohodnotné podmienky pre život

PUZZLE.jpg
 
 

Myslíte si, že bratislavskí dôchodcovia majú plnohodnotné podmienky pre život? Ak áno skúste sa pozrieť na život v starobe ich optikou.

Nikto z nás nechce skončiť sám, bez priateľov, rodiny, či prostredia kde sa nič nedeje. Generačný rozdiel a iné priority napomáhajú k tomu, že tá najzraniteľnejšia skupina býva častokrát odsúvaná na okraj spoločnosti. V tomto prípade ide práve o seniorov. Deti, študenti a mládež sú stredom záujmu nielen ich rodičov, ale aj celej spoločnosti. Učia sa a vyvíjajú sa . Na rozdiel od seniorov smerujú k produktívnemu veku, kedy budú najväčším prínosom pre spoločnosť. Ale čo seniori? Tí vo väčšine prípadov  nehovoria o tom, čo ich trápi. Preto je dôležité, aby sme si ich všímali a doprali im plnohodnotné podmienky pre život, ktoré si zaslúžia. Teší nás, že si to čoraz viac ľudí uvedomuje. Jedným z trendov o starostlivosti o seniorov je aj spájanie generácií. Práve tu prichádza k bodu, kedy nie sú dôchodcovia odsúvaní na vedľajšiu koľaj. Práve naopak. Postupne prichádza k integrácií a opätovnému začleneniu do sociálnych skupín. V žiadnom prípade by nemal existovať dôvod na to , aby sa seniori museli presúvať niekam, kde im to nemusí byť po vôli. Pocit domova je dôležitý a našou povinnosťou musí byť, postarať sa o staršiu generáciu rovnako, ako sa oni starali o nás.

Čo si teda vieme predstaviť pod pojmom  „plnohodnotné podmienky pre život“? Pri senioroch je to hlavne všetko to, čo súvisí so zdravím a komfortom.. Vo svete sa nebývalým spôsobom rozbieha   forma domácej starostlivosti, tzv. „home careČím bližšie je vyškolený personál u našich blízkych, tým im vedia rýchlejšie a efektívnejšie poskytnúť všetko čo potrebujú. Blízkosť zdravotného zariadenia a lekárne je priam nevyhnutnosťou. Ak vieme toto naším blízkym zabezpečiť, môžeme sa sústrediť na všetko ostatné. Tým môžu byť prevádzky, ktoré využívame na pravidelnej báze, ale aj dostupná infraštruktúra a priestor pre rekreáciu či prechádzky. Niektoré zo spomínaných bodov ponúkajú denné stacionárne centrá. Tie však nevedia plnohodnotne pokryť všetky potreby a to 24hodín denne. Ďalším mínusom je kapacita, hlavne ak berieme do úvahy narastajúci počet seniorov. Zlepšiť im podmienky na život môžeme aj tak, že si predstavíme, ako by sme chceli žiť my. Týmto sa riadime aj pri VITALISe. Inšpirujeme sa svetovými trendmi a zároveň vytvárame podmienky, ktoré môžu fungovať aj v domácich podmienkach. Doprajme naším blízkym to, čo by sme si chceli sami dopriať.