VITALIS domov pre dôchodcov
VITALIS domov pre dôchodcov

Vitalis Domov dôchodcov

VITALIS dom pre seniorov. Vitalis starostlivosť pre dôchodcov. Vitalis domov pre dôchodcov na Račko. VITALIS život v komunite. Vitalis domov pre seniorov. Seniori v Bratislave. Seniori na Slovensku. 

Vitalis komunitné centrum pre dôchodcov a seniorov. 

Buďme našim blízkym nablízku

 

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života. Prichádza pomaly a nevyhne sa jej nikto z nás. Nie je to však choroba a nástup do dôchodku neznamená, že sa končí životná aktivita. Pri dnešnom životnom štýle sa deti nestíhajú postarať o svojich rodičov tak, ako to bolo možné kedysi. Avšak moderná doba prináša so sebou aj nové riešnia.

 

Hovorí sa, že úroveň spoločnosti sa posudzuje podľa toho, ako sa dokáže postarať o tých najslabších. Aj starší ľudia chcú zostať sebestační a nezávislí, naďalej žiť komunitným životom, chodť na výlety, do divadla či kina a aktívne prežívať svoju „jeseň života“.  Nechcú byť odsunutí z aktívneho diania a spoločenská izolácia im sťažuje už aj tak neraz neľahkú životnú situáciu.

 Najmä v dnešnej dobe je dôležité, aby sme nezabúdali na to, že všetci raz budeme starí. Dnešný charakter stavebného boomu v Bratislave je dôkazom, že nie vždy má mesto túto myšlienku na pamäti. V centre záujmu developerov stoja mladí, aktívni a dobre zarábajúci ľudia a akosi sa pri tom všetkom zabúda na tých skôr narodených. Budujú sa predovšetkým rezidenčné projekty a biznis centrá, pričom obyvatelia volajú najmä po zvyšovaní občianskej vybavenosti a náraste mestskej zelene. Akákoľvek jednotvárna výstavba však nie je zdravá. Ak v súčasnej dobe budujeme najmä byty pre mladých, o pár rokov budeme riešiť reálny problém, ako sa postarať o našich seniorov. Už zastavaná mestská časť sa totiž nedá „nafúknuť“. Preto je dôležité, aby už dnes vznikali aj projekty, ktoré budú slúžiť predovšetkým tým skôr narodeným. Každý z nás predsa chce mať svojich rodičov počas ich staroby nablízku a zabezpečiť im pokrytie ich potrieb, predovšetkým v oblasti zdravotníckej starostlivosti, prípadne opatery. Takisto je potrebné vytvárať a rozvíjať komunitné priestory, ako parky a oddychové zóny, ktoré budú slúžiť nám všetkým. Seniori sa v nich budú prirodzene stretávať s mladými ľuďmi a nebudú tak izolovaní medzi štyrmi stenami.

 Zariadenia, ktoré by umožnili seniorom prežiť dôstojnú starobu v súčasnosti Bratislava má. Treba si však priznať, že ich je kapacitne málo, záujem o miesta v nich je veľký a čakacie doby dlhé.  V bratislavskom Novom Meste sa však črtá riešenie - vytvoriť na mieste dnešnej zanedbanej zóny na slovenské pomery unikátne zariadenie pre seniorov, s občianskou vybavenosťou, ktorá bude slúžiť všetkým obyvateľom v okolí. Projekt s názvom VITALIS prinesie nielen zrevitalizovanie súčasnej zanedbanej lokality, ale najmä tak potrebnú špecifickú občiansku vybavenosť pre starších občanov. Obohatí sa život v blízkom parku, na ktorý sa nadviaže novou parkovou plochou. Revitalizáciou lokality sa zvýši bezpečnosť okolia, s cieľom dať mestskej časti novú tvár. Projekt aktívne prepojí život troch generácií, keďže okrem sociálnych služieb pre seniorov ponúkne aj kaviarne, reštaurácie, knižnicu, lekáreň a zdravotnícke služby pre všetkých obyvateľov Nového Mesta.

 Práve podobné projekty môžu vrátiť život do jednotvárnych lokalít a priniesť synergiu, ktorú Bratislava tak veľmi potrebuje, aby sa stala miestom pre spokojný život všetkých generácií. Pokúsme sa spoločne vytvoriť našim seniorom podmienky, v akých by sme chceli žiť aj my sami. Skutočný význam našich dnešných rozhodnutí oceníme možno až o pár rokov.